giovedì 3 maggio 2012

U Tre d' Maju - Pino Testa


Oggi è il 3 maggio, e per Piazza Armerina ed i Piazzesi, è un giorno di festa molto importante, la festa paesana, la festa della Madonna. Il 3 maggio di oggi è molto diverso da quello di alcuni decenni fa, oggi siam tutti chiusi tra le recinzioni delle nostre belle villette e campagne.
Ma prima non era così, si stava tutti insieme: "S'gnöri e no, tutti 'mp'rp't'gghiadi..."
Allora sono andato a tirar fuori un poesia in gallo-italico (l'antica lingua Piazzese), scritta da Pino Testa.
La comprensione del testo non è semplicissima, soprattutto per chi non è di Piazza Armerina (ancora meno per chi non è siciliano).
Ma questa è una poesia che parla al cuore fatalista, malinconico e romantico del Piazzese " 'ca rad'cada".

Buona lettura


S’ pènz au trè d’ maiu d’ na vota,
Na s’l’nziösa ddàrma p’cchiulia
Pr’ cösta festa sculurùa e morta,
d’ cödda età ch’ ormai nan è ciù mia.

Putèva avèr…na d’sgina d’anni;
I cauzi curti e ca sciaccazza ‘ncù,
senza i p’nzeri d’öra e i malanni
ch’fannu vègghi e cini d’ bubù.

Trivulu ‘ncasa e spass d’vanèdda,
festa nan ggh’era ch’nan era mia.
E ddà, ni fumarazzi, gadd’nèdda,
‘nfina ch’u sö st’nnèva a so pùdia.

Menzaöst, Natali, Carr’ver…
A Santa Pasqua, e dönca U Trè d’ Maju,
Festi ch’scavrninu nu p’nzer,
com a dd’picchch’ nan tröva u taiu.

Ma U Trè d’ Maju, pr’ mì era l’evènt
Ch’ m’ ncastràva tutta na giurnàda,
o ggh’era tèemp böngh o tèmp tènt,
nan ma p’rdeva mai sta scampagnàda.

Darrera du st’nnard da V’gnera,
cu m’caör o codd e u brannunett,
giava ‘nzemu aal’autri na priora
cu tutta a vösg ch’ggh’era nu mi pett.

Scaccià da födda e cua buzzetta cina
d’calia, d’lupini e m’nnulicchi
au sö d’maju, l’arma mia sc’ntina,
ggh’cunf’dava tutti i soi sv’rticchi.

Öra taliava a cörsa inta i sacchi,
cödda di scecchi cu l’öggi ‘ntuppadi…
a gioia ca st’gghiola e i barracchi
cini d’calia e pupi ‘nzuccaradi.

“Ma quant’ è bedda sta cauda calia!
T’ squagghia ‘mböcca…chi beu t’rröngh’…!
Pupi d’zzuch’r’…cosi d’vaglia”
Era M’nnedda, p’cöss, maströngh’!

U volu di baluni, i fiacculadi
e i tavuladi’nterra o nu bancöngh’.
Ch’tarri e m’nnuòi menzi scurdadi
T’cumpagnav’nu a sol’ta canzöngh’:

sciuri, sciuri…
sciuri di tuttu l’annu,
l’amuri ca mi dasti
ti lu tornu…

Caccaciuliddi, frosgi, övi bugghiui,
cavagli d’ ‘nzaladi, i saschi u vingh’…
brusgiul’tini chi sardi rustui
e rr’tt’venti cöiti a do mattingh’.

S’gnöri e no, tutti ‘mp’rp’ttghiadi,
garagghiuleddi cu sciallet a picch’…
carusgi schietti tutti ‘mpumatadi
ch’ scaluriav’nu cini d’lamich.

Festa nostrana, festa d’culöri;
p’ ‘ngiörn tutt’Ciazza era o ‘Ndrizz
unna scacciava i last’mi e i d’löri,
mannann tutt e tutti ad a gaddizz.

Quant’ r’gordi trivuli e sf’ziösi
Ch’ scritti sunu zzà, n’ cöst cör!
Ciù tèmp passa e ciù sunu d’siösi
Com a ddi zitti quann su n’amör.

E quann all’angiu sunava a vamarìa,
sf’rrà d’sonn, nan ggh’a fasgèva ciù,
‘nsurdina m’giungeva u grìa grìa
Du mastr a calia cu l’urt’m salù:

“Ma quant’ è bedda sta cauda calia!
T’ squagghia ‘mböcca…chi beu t’rröngh’…!
Pupi d’zzuch’r…cosi d’vaglia…
Dama ch’è l’urt’ma du caudaröngh’!”
Nessun commento:

Posta un commento